Disclaimer

Deze website is tot stand gekomen onder supervisie en verantwoordelijkheid van Natuur- en gezondheidsProducten Nederland (NPN) en wordt door haar beheerd. Het bevat algemene informatie over effecten van nutriënten en andere stoffen op de gezondheid van de mens. De website is niet bedoeld als directe of indirecte verwijzing naar één of meerdere specifieke gezondheidsproducten en/of fabrikanten daarvan.

De informatie op deze site is met grote zorg samengesteld. NPN kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voorkomt uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie van deze website. Men kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website.

Privacy

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.