Vitamine-D-status bij Nederlandse ouderen is te laag | Supplementinfo Skip to content

Slechts 20% van de Nederlandse ouderen gebruikt een vitamine-D-supplement.

Van de Nederlandse thuiswonende ouderen heeft 45% een te lage vitamine-D-status. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert ouderen boven de 70 jaar om dagelijks een vitamine-D-supplement 20 µg te gebruiken in verband met de botgezondheid. Uit een onderzoek blijkt echter dat slechts 20% van de ouderen een vitamine-D-supplement gebruikt.

Een Wageningse onderzoekster heeft onderzocht of vitamine-D-status ook van invloed is op de gezondheid van het brein en mogelijk op de ontwikkeling van dementie en depressie. Zij heeft belangrijke associaties gevonden tussen de vitamine-D-status en diverse locaties in de hersenen. Toch is het nog te vroeg om te concluderen dat vitamine D van belang is voor de gezondheid van het brein. Zij adviseert meer onderzoek op dit gebied.

Elske Brouwer-Brolsma promoveerde op 14 oktober 2014 aan de Wageningen Universiteit op haar onderzoek Vitamin D-tour, Cognition and depression: the role of vitamin D and its interplay with glucose homeostasis.